Izrada kandelabara na spomen-kosturnici, Lazarevac, 2015.